Od 21.3. do 4.4. 2016 se konal na Svalbardu (Špicberkách) zimní kurz polární geovědy s obsahem studia přírodních procesů v zimní krajině vysoké Arktidy. Jednalo se o kurz, který učí studenty českých univerzit práci v polárních oblastech. Letošního kurzu se účastnili studenti z Masarykovy univerzity, Karlovy univerzity, Jihočeské univerzity a České zemědělské univerzity. Jde tak o unikátní příležitost pro české studenty podívat se na souostroví Špicberky a v terénu pozorovat a studovat přírodní procesy, o nichž se sice učili, nicméně v reálu neměli příležitost je vidět.

Po trase Praha, Kodaň, Oslo, Tromso jsme doletěli do města Longyerbyen. Příjemných -20°C a jasno. Jaké lepší počasí v Arktidě si přát… 14 dní jsme bydleli na téměř luxusní stanici Jihočeské univerzity v Longyearbyenu. Prním nezbytným předpokladem pro bezpečný pohyb ve volné krajině je zvládnutí střelby pro případ setkání s ledním medvědem. Dalším rizikem může být lavina, takže druhým bezpečnostním tréninkem byla simulace vyhledávání sněhem zavalených osob. Poté již započala terénní práce v podobě instalace meteorologické měřící stanice, měření sněhových profilů a vyhodnocování lavinového rizika, studium sněhových krystalů nebo geomorfologické exkurze. Medvěda jsme neviděli, polární záři jsme neviděli, ale i tak to bylo skvělé a nezapomenutelné.