Ve dnech 29.3. – 1.4.2015 projížděl přes Českou republiku americký vojenský konvoj mířící z Pobaltí na základnu do Německa. Podle přezdívky Dragouni pro 2. jízdní regiment získal konvoj označení Dragounská jízda. Mediálně nafouknutá událost měla zdánlivě rozdělovat obyatele republiky na dvě poloviny, nicméně ve výsledku je rozdělila přibližně v poměru 9 ku 1. Po nadšení obyvatel Estonska, Litvy, Lotyšska a Polska byly mezi Čechy očekávané protesty, které však byly spíše ojedinělé. Většina obyvatel snad ze zvědavosti a částečně i obavy z mezinárodní ostudy vyrazila k silnici, neboť před příjezdem byli slyšet spíše odpůrci NATO, fanoušci Ruska a lidé mající deja vu z roku 1968. Tisíce lidí s vlajkami USA stály nejen podél trasy, ale navštěvovaly i jednotlivé části konvoje v kasárnách v Liberci, Pardubicích, Vyškově i Praze. Protestující, kteří se vojákům snažili připomenout historické neúspěchy ve Vietnamu či Iráku sice vidět byli, nicméně v davech pozitivně naladěných přiznivců USA, fanoušků vojenské techniky či neutrálních zvědavců se spíše ztráceli.